Projekt UE

Firma CZAR SHINE Cezary Czarnowski zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie strategii CSR w przedsiębiorstwie Czar Shine Cezary Czarnowski”

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału firmy Czar Shine poprzez wypracowanie i dostarczenie przedsiębiorstwu praktycznej wiedzy służącej podniesieniu umiejętności planowania, realizacji, ewaluacji i komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie Czar Shine Strategii CSR opartej na:

  • Analizie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko
  • Planie Wolontariatu Społecznego
  • Polityce Personalnej Przedsiębiorstwa
  • Systemie raportowania

Wartość projektu : 57687,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 39865,00 PLN

NR PROJEKTU: RPPD.01.04.01-20-0257/20